High Fidelity, nr 10/10 2014 PL

KONKURS 10/SPRZĘT, LUDZIE, WYGRANE

Każdy instrument, każdy dźwięk był jakby precyzyjniejszy, lepiej wyeksponowany, bardziej doszlifowany. Całość brzmiała po prostu szlachetniej. Dzięki temu scena między kolumnami pogłębiła się i precyzyjniej można określać pozorne źródła dźwięku. […] Bas stał się szybszy i precyzyjniejszy, a najwyższe tony dostały jakby odrobinę szlifu. Natomiast oceniając efekt jako całość poprawiła się scena i precyzja.

(„High Fidelity”, nr 10/10 2014)