Hi-Fi Choice, nr 03/2013 PL

STOLIK ANTYWIBRACYJNY ROGOZ AUDIO 4SM3 MODUŁOWY

System brzmi klarowniej, dźwięk jest lepiej poukładany, bardziej sfokusowany,
a każdy z tych elementów przyczynia się do efektu finalnego w postaci bardziej prawdziwej, przekonującej prezentacji.

(„Hi-Fi Choice”, nr 03/2013)