Aktualności

Audio Video 7-8/2013 PL

STOLIK ANTYWIBRACYJNY ROGOZ-AUDIO 4SPB3/BBS

Niezależnie od poziomu głośności, stolik ma bardzo duży wpływ na stereofonię, która nagle staje się ekstremalnie dokładna. […] Najbardziej spektakularny efekt zostaje osiągnięty na basie. […] Przywołany dźwięk pioruna to przykład pozamuzyczny, jednakże aby realnie odtworzyć brzmienie perkusji, potrzeba właśnie dużej szybkości, bo jest to dźwięk typowo transjentowy i właśnie taką transjentowość dźwięków stolik Rogoz bardzo wydatnie poprawia. […] Stolik Rogoz Audio zapewnia nieoczekiwanie dużą poprawę jakości brzmienia systemu.

(„Audio Video” 7-8/2013)