Aktualności

A review of ROGOZ AUDIO VOLTA/BBS platform

A review of ROGOZ AUDIO VOLTA/BBS platform

Here we are dealing with the highest possible quality and a PREMIUM class product. [. . .] After these several days of listening, I decided to take the ROGOZ AUDIO VOLTA/BBS platform and listen to how the system sounds without it, and unfortunately the lack of this platform is audible. [. . .] It’s all about what we hear and what the perception of music is after a long time, when the new equipment is removed from the system. And I heard that I began to miss something. Maybe not so much in quantity, but in quality. These are nuances to some, but to me and a few of my audiophile friends, they are important things, especially in an analog audio system that is very sensitive to almost anything related to acoustics. The isolation of the turntables from the ground is exemplary in this case. I think that the full potential of such a HI END platform will be exploited by owners of very advanced audio systems, especially if they have proper decoupled audio tables and, most importantly, a room dedicated to music, equipped with a set of acoustical systems that will squeeze the maximum, as much as possible, out of any equipment and room. 

(AUDIOSTEREO 10/2023)

https://www.audiostereo.pl/magazyn/recenzje/recenzje-akcesoria/rogoz-audio-anti-vibration-audio-platform-volta-bbs-eng-version-r1328/

Mamy tutaj do czynienia z najwyższą możliwą jakością i produktem klasy PREMIUM. […] Po tych kilkunastu dniach grania postanowiłem zabrać platformę ROGOZ AUDIO VOLTA/BBS i posłuchać jak system brzmi bez niej i niestety brak tej platformy jest słyszalny. […] Chodzi o to, co słyszymy i jaki jest odbiór muzyki po dłuższym czasie, gdy nowy sprzęt zabierze się z systemu. I ja usłyszałem, że zaczęło czegoś mi brakować. Może nie tyle ilościowo, co jakościowo. To są dla niektórych niuanse, ale dla mnie i kilku moich znajomych audiofilów są to rzeczy ważne, zwłaszcza w analogowym systemie audio, który jest bardzo wrażliwy na wręcz wszystko, co związane z akustyką. Izolacja gramofonów od podłoża jest w tym przypadku wzorowa. Myślę, że pełne możliwości takiej HI ENDOWEJ platformy wykorzystają właściciele bardzo zaawansowanych systemów audio, zwłaszcza jeśli dysponują odpowiednimi, odsprzęgniętymi stolikami audio oraz przede wszystkim pomieszczeniem dedykowanym do muzyki, wyposażonym w komplet ustrojów akustycznych, które wycisną z każdego sprzętu i pomieszczenia maksimum, tyle ile się da. 

(AUDIOSTEREO 10/2023)