Aktualności

NAGRODA RED Fingerprint / RED Fingerprint AWARD

NAGRODA HIGH FIDELITY

Platforma została odznaczona prestiżową nagrodą RED Fingerprint, która przyznawana jest wyłącznie wyjątkowym produktom. RED Fingerprint to wyróżnienie przyznawane w ciągu roku produktom, które zrobiły szczególnie duże wrażenie na recenzencie. O ile nagrody Best Sound przyznawane są przez całą redakcje, o tyle RED Fingerprint to osobiste wyróżnienie recenzenta, wskazujące nie tylko na wysoką jakość produktu (choć to podstawa), ale i na osobiste przeżycie spotkania z nim. Nagrody nie są częste i jedna przypada na piętnaście testów. Oznaczona jest specjalnym znakiem, w postaci czerwonego odcisku kciuka, linii papilarnych, wskazujących na to, że dany produkt ma „imprimatur” recenzenta „High Fidelity”.

HIGH FIDELITY AWARD

The platform 3RP1/BBS won a prestigious RED Fingerprint award, which is given exclusively to outstanding products. RED Fingerprint award is given throughout the year to products which made an especially powerful impression on their reviewers. Unlike the Best Sound award, which is given by the whole editorial team, Red Fingerprint is a reviewer’s personal award not only to prove that the product is of topmost quality (a prerequisite for the award), but also to appreciate his personal encounter with it. The award is not common, there is one for every fifteen reviews. It is symbolized by a red thumb print, indicating that a High Fidelity reviewer has given the particular product his imprimatur.
High Fidelity