Aktualności

PLATFORMA ANTYWIBRACYJNA ROGOZ AUDIO 3T1/BBS POD KABLE GŁOŚNIKOWE, SYGNAŁOWE I ZASILAJĄCE. BEST PRODUCT 2015

Podstawki powodują, że brzmienie pogłębia się i szlachetnieje. Myślę, że chodzi o znacznie lepsze reprodukowanie niewielkich sygnałów odpowiedzialnych za atak i wykończenie dźwięku, jak również o otoczenie akustyczne (najbliższe) instrumentów. Słychać to jak dodanie do brzmienia pespektywy i życia. To pierwsze to zasługa lepszego nasycenia drobnymi szczegółami. Brzmienie wydaje się głębsze i nieco cięższe. Dociążenie to nie wynika jednak z dodania basu, a z większej naturalności brzmienia. Bardzo podobne efekty otrzymujemy, kiedy urządzenie ma niskie zniekształcenia.

It is also very interesting how the shaping of the attack changes. Without the stabilizers, the sound is a little drier (this is less marked “personal” acoustics), and it is also less clear and seems softer. Normally it would be an advantage, as natural sound is not contoured and we do not pay attention to the attack – it is there and that’s it. However, here it is related to something a little different. Better defined sound with the stabilizers is more natural and it is not contoured at all. I would say that it is less fuzzy.

The stabilizers make sound become deeper and more gentle. I think that it is about much better reproduction of small signals responsible for the attack and sound finish, as well as about the acoustic surroundings closest to the instruments. It can be heard as an addition of perspective and life to the sound. The former results from better saturation with little details. The sound seems deeper and a bit heavier. However, the effect of weighing down does not result from adding bass, but from greater naturalness of sound. We obtain very similar effects when a device is characterized by low distortion.