Stereo i kolorowo, 31 sierpnia 2014 PL

STANDY GŁOŚNIKOWE ROGOZ-AUDIO 4QB80

Niskie tony w ogóle można nazwać największym beneficjentem stawiania monitorów na stadach Rogoz Audio 4QB80, bowiem otrzymują one większą masę, potęgę i wyraźniejszy wymiar. Są bardziej solidne, szybsze, a także lepiej określone – schodzą niżej oraz głębiej.

(„Stereo i kolorowo”, 31 sierpnia 2014)